Hỗ trợ trực tuyến

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Online: 3

Hôm nay: 33

Tất cả: 32.139

Số tiền trả góp hàng tháng khi vay mua xe VinFast LUX A2.0 - SA2.0

Cập nhật: 24/12/2019 05:32 - Lượt xem: 468

Chi tiết số tiền trả góp hàng tháng khi vay ngân hàng mua xe VinFast LUX A2.0 - SA2.0 ưu đãi lãi suất 2 năm đầu. Mua xe VinFast LUX A2.0 trả trước từ 329 triệu đồng, LUX SA2.0 từ 459 triệu đồng.


Hãng xe ô tô Việt áp dụng chương trình ưu đãi Vay mua xe trả góp miễn phí lãi suất hai năm đầu cho hai dòng xe cao cấp VinFast LUX A2.0 và VinFast LUX SA2.0.

Theo đó, khách hàng chỉ cần trả trước số tiền từ 329 triệu đồng cho xe sedan VinFast LUX A2.0, trả trước 459 triệu đồng cho xe SUV VinFast LUX SA2.0 đã có thể sở hữu dòng xe cao cấp của VinFast và số tiền trả góp hàng tháng số tiền từ 7,5 triệu đồng (LUX A2.0) - 10,5 triệu đồng (LUX SA2.0)

Chương trình ưu đãi vay mua xe VinFast LUX miễn phí lãi suất

Xe áp dụng: Tất cả các phiên bản VinFast LUX A2.0 - VinFast LUX SA2.0
Thời gian vay: 8 năm
Số tiền trả trước: 30% giá trị xe
Lãi suất vay 2 năm đầu: 0% - khách hàng chỉ trả tiền gốc, lãi suất vay ngân hàng VinFast chi trả
Lãi suất vay từ năm thứ 3 trở đi: Lãi suất không vượt quá 10,5%
Trường hợp từ năm thứ 3 trở đi:
Lãi suất thả nổi trên thị trường cao hơn mức 10,5%, khách hàng chỉ chi trả theo lãi suất 10,5%, phần chênh lệch lãi suất VinFast chi trả
Lãi suất thả nổi trên thị trường áp dụng thấp hơn mức 10,5%, khách hàng được áp dụng theo mức lãi suất mới
Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0977000583

Chi tiết vay mua xe VinFast LUX A2.0 trả góp


VinFast LUX A2.0 bản tiêu chuẩn

Giá bán - 1,099 tỷ đồng
Trả trước 30% - 329,7 triệu đồng
Số tiền trả góp trong 2 năm đầu (lãi suất 0%) - 7,5 triệu đồng
Số tiền trả góp từ năm thứ 3 trở đi (lãi suất theo 10,5%) - 11,1 triệu đồng
Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0977000583

VinFast LUX A2.0 bản nâng cao

Giá bán - 1,187 tỷ đồng
Trả trước 30% - 356,1 triệu đồng
Số tiền trả góp trong 2 năm đầu (lãi suất 0%) - 8 triệu đồng
Số tiền trả góp từ năm thứ 3 trở đi (lãi suất theo 10,5%) - 12 triệu đồng
Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0977000583

VinFast LUX A2.0 bản cao cấp

Giá bán - 1,337,7 tỷ đồng
Trả trước 30% - 401,3 triệu đồng
Số tiền trả góp trong 2 năm đầu (lãi suất 0%) - 9 triệu đồng
Số tiền trả góp từ năm thứ 3 trở đi (lãi suất theo 10,5%) - 13,5 triệu đồng
Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0977000583

 Số tiền trả góp hàng tháng khi vay mua xe VinFast LUX A2.0 - SA2.0Chi tiết vay mua xe VinFast LUX SA2.0 trả gópVinFast LUX SA2.0 bản tiêu chuẩn

Giá bán - 1,530 tỷ đồng
Trả trước 30% - 459 triệu đồng
Số tiền trả góp trong 2 năm đầu (lãi suất 0%) - 10,5 triệu đồng
Số tiền trả góp từ năm thứ 3 trở đi (lãi suất theo 10,5%) - 15,4 triệu đồng
Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0977000583

VinFast LUX SA2.0 bản nâng cao

Giá bán - 1,614,4 tỷ đồng
Trả trước 30% - 484,3 triệu đồng
Số tiền trả góp trong 2 năm đầu (lãi suất 0%) - 11 triệu đồng
Số tiền trả góp từ năm thứ 3 trở đi (lãi suất theo 10,5%) - 16,3 triệu đồng
Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0977000583

VinFast LUX SA2.0 bản cao cấp

Giá bán - 1,803,4 tỷ đồng
Trả trước 30% - 541 triệu đồng
Số tiền trả góp trong 2 năm đầu (lãi suất 0%) - 12,5 triệu đồng
Số tiền trả góp từ năm thứ 3 trở đi (lãi suất theo 10,5%) - 18,1 triệu đồng
Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0977000583

 Số tiền trả góp hàng tháng khi vay mua xe VinFast LUX A2.0 - SA2.0

Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0977000583